Firemné zásady a hodnoty

Firemné zásady a hodnoty

Ako spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou sme si vedomí toho, že stojíme v strede verejnej pozornosti. Rešpektujeme rozmanitosť kultúr a uznávame rozdielnosť ich hodnôt a tradícií. Naša práca je ovplyvnená týmito Firemnými zásadami a naším Konceptom vedenia.

 • Spokojnosť zákazníkov ovplyvňuje naše konanie.
 • Našu pozíciu na trhu určuje optimálny pomer výkonu a ceny.
 • Vďaka expanzii a neustálemu zlepšovaniu našich predajní rastieme stále ďalej.
 • Ako rozvetvená spoločnosť pracujeme systematicky.
 • Zárukou úspechu sú krátke rozhodovacie procesy a jednoduché pracovné postupy.
 • Dodržiavame platné zákony a interné smernice.
 • Pri každodennej práci preberáme ekonomickú, spoločenskú a ekologickú zodpovednosť.
 • V spoločnosti je základným pravidlom férový prístup ku každému.
 • Navzájom sa podporujeme a rešpektujeme.
 • Dohody sú dodržiavané v dôvernej atmosfére.
 • Pochváliť, prejaviť uznanie, ale i umenie prijať kritiku je súčasťou našej každodennej práce.
 • Obklopujeme sa „silnými“ zamestnancami – tým je v každej oblasti zaistená zastupiteľnosť.