Impressum

Adresa:

Tuto internetovú stránku prevádzkuje

Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 82102 Bratislava, IČO: 35793783, DIČ: 2020279415, IČ-DPH: SK2020279415, Štatutárny orgán - spoločník: Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.
Konatelia: Zita Szlavikovics, Katarína Matejovie, Martin Nagy, Karol Michal Krasowski, Róbert Flachbar 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka č. 1160/B

Príslušné údaje k našim predajniam LIDL nájdete tu.

 

Kontakt:

 

Tel. +421 2 5827 9100

Tieto webové stránky obsahujú prepojenia (hyperlinky) k ďalším poskytovateľom webových stránok, z pohľadu obsahu za nich nesú zodpovednosť jednotliví poskytovatelia. Pred sprevádzkovaním prepojení kontroloval Lidl obsahy cudzích cieľových stránok z pohľadu právneho hľadiska. Zároveň nemá Lidl žiadny vplyv na obsahovú formu cieľových stránok do tej miery, že si Lidl nerobí nároky na obsah prepojených stránok. Lidl kontroluje v pravidelných intervaloch prepojené stránky. Pokiaľ Lidl zistí protiprávny obsah na prepojených stránkach, ihneď toto propojenie odstrání. Za ilegálny, chybný či nekompletný obsah, taktiež ako za škody, ktoré vzniknú z použitia či nepoužitia prepojených stránok, ručia ich poskytovatelia.