Impressum

Adresa:

Túto internetovú stránku prevádzkuje Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, Štatutárny orgán: konatelia

 

Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 176180/B

 

Príslušné údaje k našim predajniam LIDL nájdete v hlavnom menu kliknutím na "Hľadaj predajňu"

 

Kontakt:

Tel.: 0232 441 800

Tieto webové stránky obsahujú prepojenia (hyperlinky) k ďalším poskytovateľom webových stránok, z pohľadu obsahu za nich nesú zodpovednosť jednotliví poskytovatelia. Pred sprevádzkovaním prepojení kontroloval Lidl obsahy cudzích cieľových stránok z pohľadu právneho hľadiska. Zároveň nemá Lidl žiadny vplyv na obsahovú formu cieľových stránok do tej miery, že si Lidl nerobí nároky na obsah prepojených stránok. Lidl kontroluje v pravidelných intervaloch prepojené stránky. Pokiaľ Lidl zistí protiprávny obsah na prepojených stránkach, ihneď toto prepojenie odstráni. Za ilegálny, chybný či nekompletný obsah, taktiež ako za škody, ktoré vzniknú z použitia či nepoužitia prepojených stránok, ručia ich poskytovatelia.