Finančná správa opäť ocenila podnikanie Lidlu

Finančná správa opäť ocenila podnikanie Lidlu

 

  • Lidl je Daňovníkom roka po ôsmy raz
  • Podnikanie Lidla prinieslo v minulom roku štátu viac ako 29 000 000 € na korporátnej dani
  • Ide takmer o 1% z celej vybranej dane z príjmov právnických osôb na Slovensku
  • Lidl doteraz na Slovensku investoval viac ako 900 miliónov € a odviedol DPH vo výške viac ako 2 miliardy €
  • Ročný prínos Lidla pre slovenskú ekonomiku je takmer 1,6 miliardy €

 

Finančná správa opäť ocenila najväčších platiteľov dane z príjmu, uznanie získalo aj podnikanie Lidlu. Štát udelil ocenenie Merkúr diskontu už po ôsmy raz. „Ideou ceny Merkúr je ocenenie tých najlepších a najzodpovednejších, aby sme posilnili hrdosť firiem na ich daňovú disciplínu a motivovali aj ostatné spoločnosti,“ konštatuje Finančná správa.

 

Ocenené spoločnosti museli splniť štyri základné podmienky: nemať žiadny dlh voči štátnemu rozpočtu, žiadne nálezy nad 10 000 €, žiadne porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a byť v indexe daňovej spoľahlivosti hodnotenie ako „vysoko spoľahlivý“ subjekt. Lidl ako verejná obchodná spoločnosť získala ocenenie Merkúr prostredníctvom spoločníka CE Beteiligungs-GmbH.

 

Lidl Slovenská republika zaplatil v obchodnom roku 2021 (marec 2021 – február 2022) prostredníctvom svojho spoločníka do štátneho rozpočtu korporátnu daň vo výške viac ako 29 000 0000 €. Podľa údajov Open Data Portal FRSR ide takmer o 1% z celej vybranej dane z príjmov právnických osôb na Slovensku. Lidl je štvrtým najväčším platiteľom dane z príjmu právnických osôb na Slovensku. Viac štátu odviedli len U.S. Steel Košice, Slovenské elektrárne a VÚB.

 

Celkovo Lidl investoval na Slovensku viac ako 900 miliónov eur a to bez štátnej podpory. Na priamych daniach pritom zaplatil viac ako 220 miliónov eur. Lidl zároveň patrí k najvýznamnejším platiteľom dane z pridanej hodnoty v krajine, od svojho príchodu na trh odviedol DPH vo výške viac ako 2 miliardy eur. Ako vyplýva zo Socioekomomickej štúdie audítorskej spoločnosti Mazars, v predošlom obchodnom roku získali komunity, privátny sektor, mestá a štát vďaka činnosti Lidlu na Slovensku viac ako miliardu eur. Ďalších viac ako 580 miliónov eur ročne predstavuje odhadovaný vyvolaný ekonomicky dopad. Prínos Lidla pre slovenskú ekonomiku je teda bezmála 1 600 000 000 € ročne.

Merkúr 2022

FINANČNÁ SPRÁVA OPÄŤ OCENILA PODNIKANIE LIDLU