Vďaka Lidlu sa slovenskí vinári presadzujú aj v zahraničí

V roku 2020 exportovali slovenské vinárstva vďaka diskontnému reťazcu viac ako 170 000 fliaš vína

06.11.2020 | Slovensko

Spolupráca s Lidlom sa kvalitným slovenským dodávateľom oplatí. Desiatky z nich exportujú svoje výrobky do zahraničia práve prostredníctvom diskontného reťazca. Na pultoch Lidlov v zahraničí sa v priebehu roka 2020 objavilo aj viac ako 170 000 fliaš slovenského vína. Vychutnávať si ich môžu zákazníci v Bulharsku, Česku, Poľsku či Slovinsku.

 

„Našu ponuku slovenských vín neustále rozširujeme tak v rámci stáleho sortimentu, ako aj časovo obmedzených ponúk. Zároveň chceme podporovať slovenských dodávateľov a rozvíjať ich tak, aby boli konkurencieschopnejší a dokázali sa presadiť aj v zahraničí. Na medzinárodnej prezentácii sme kolegom zo zahraničia predstavili desiatky rôznych druhov slovenských vín a pevne verím, že ak budú konkurencieschopné, budú mať šancu sa v čoraz väčšej miere objavovať na pultoch našej siete v zahraničí,“ povedal Mário Lalík, nákupca Lidl Slovenská republika zodpovedný aj za sortiment vín.

 

Vďaka splneniu požiadaviek, ktoré Lidl kladie na všetkých svojich dodávateľov (kvalita, požadované množstvo, cena) a úspešnej prezentácii svojich výrobkov na podujatí Lidl Expo 2019, vyvážajú svoje výrobky do zahraničia spoločnosti Hubert, Matyšák, Pivnica Tibava, Víno Levice, Víno Nitra a Villa Víno Rača.

 

„Spoločnosť Lidl je spoľahlivý obchodný partner s ktorým spolupracujeme od roku 2008. V posledných rokoch sa ponuka našich vín v sieti predajní Lidl rozšírila v základnom segmente akostných odrodových vín o ďalšie odrody a zároveň sme mali možnosť v rámci časovo obmedzených ponúk v rokoch 2019 a 2020 ponúknuť zákazníkom predajní Lidl aj vína s vyššou pridanou hodnotou – vína s prívlastkom, ktoré pre každého vinára predstavujú kvalitatívnu špičku produkcie,“ uviedla Monika Bunčáková, obchodná riaditeľka Pivnica Tibava. Vína z produkcie tohto vinárstva putovali do predajní Lidla v Českej republike, Poľsku a Bulharsku. „Vzhľadom na skutočnosť, že išlo vo veľkej miere o vína s vyššou pridanou hodnotou reprezentujúce slovenské vinárstvo, ktoré sa takýmto spôsobom dostali k zahraničným zákazníkom, uvedenú spoluprácu vyhodnocujeme zvlášť pozitívne a  vysoko si ju ceníme,“ povedala na margo exportu M.Bunčáková.

 

Lidl podporuje aj vzdelávanie budúcich vinárov. S jedinou strednou odbornou školou vinársko-ovocinárskou na Slovensku, ktorá sa nachádza v Modre, má nadviazanú konkrétnu spoluprácu. V rámci nej odoberá diskont každý rok od školy  5000 fliaš pričom za každú predanú jej venuje 1 € na ďalšie skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Spolupráca s Lidlom však pomáha aj klasickým dodávateľom ako ilustruje M. Bunčákova z Pivnica Tibava: „Dlhoročná spolupráca so sieťou Lidl našej spoločnosti napomohla k realizácii viacerých technologických investícií vo vinárskej výrobe ako aj k ďalšiemu rozširovaniu vinohradníckej činnosti v zmysle výsadby nových vinohradov a s tým súvisiacich technických investícií s perspektívou ďalšej kvalitnej spolupráce postavenej na vyššie spomínaných základoch.“

Kontakt pre médiá


Zdieľať

Zistiť viac