Potvrdené: Táto firma nerobí rozdiely

V porovnaní s mužmi dostávajú slovenské ženy ročne zaplatené toľko, akoby pracovali len 10 z 12 mesiacov

17.03.2023 07:00:00 | Slovensko

Potvrdené: Táto firma nerobí rozdiely

POTVRDENÉ: TÁTO FIRMA NEROBÍ ROZDIELY

 

V porovnaní s mužmi dostávajú slovenské ženy ročne zaplatené toľko, akoby pracovali len 10 z 12 mesiacov

V 21. storočí by malo platiť, že za rovnakú prácu prislúcha všetkým rovnaká pláca, žiaľ nie je tomu tak a tento problém sa týka aj Slovenska. Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny pracovali ženy v roku 2022 od 4. novembra zadarmo. Ako je to možné? Rozdiel v zárobkoch medzi mužmi a ženami totiž v našej krajine dosahuje takmer 16%.  

Inštitút (organizácia spadajúca pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) vychádza z údajov Eurostatu o priemerných hodinových hrubých zárobkoch. Rozdiel na Slovensku medzi mužmi a ženami dosiahol 15,8%, pričom priemer v Európskej únii bol 13%. Podľa slovenského Štatistického úradu bol rozdiel v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch mužov a žien dokonca až 17,9%. Analytik Andrej Kuruc uviedol, že ženy v priemere zarobili o 275 Eur menej ako muži.  

Lidl hovorí nie každej diskriminácii

Lidl nerobí rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, dlhoročnú realitu potvrdzuje medzinárodná certifikácia EQUAL-SALARY. Diskont obstál v audite rovnomennej švajčiarskej nadácie ešte v roku 2022 a svoj výsledok potvrdil aj v tohtoročnom monitorovacom audite. Lidl je prvým maloobchodníkom a iba druhou firmou zo Slovenska s týmto certifikátom.

„Spoločnosť PwC podporila spoločnosť Lidl na Slovensku v procese certifikácie EQUAL-SALARY pod vedením EQUAL-SALARY nadácie. Nadácia EQUAL-SALARY potvrdila, že spoločnosť Lidl na Slovensku úspešne prešla fázou monitorovacieho auditu. Táto certifikácia potvrdzuje, že spoločnosť odmeňuje svojich zamestnancov spravodlivo, za rovnakú prácu dostávajú muži aj ženy rovnakú mzdu a nás teší, že takýchto spoločensky zodpovedných firiem na Slovensku pribúda,“  hovorí Dagmar Haklová, Partner, ESG Leader PwC Slovensko

„Lidl na Slovensku pôsobí v mimoriadne konkurenčnom prostredí a o to viac nás teší úspech tejto spoločnosti v certifikácii EQUAL-SALARY. Lidl nezostal iba pri slovách, ale zvolil si otvorený prístup a konkrétne kroky. Tým, že sa rozhodol podstúpiť nezávislý audit, potvrdil pevnosť svojho presvedčenia a ukázal vysokú mieru transparentnosti. Oceňujeme tento prístup, ktorý môže byť vzorom pre ďalšie firmy,“ povedala Lisa Rubli, výkonná riaditeľka EQUAL-SALARY Foundation.
Lidl sa ako zodpovedný zamestnávateľ rozhodol komunikovať tieto témy navonok i dovnútra. Diskont chce ku kladeniu si a zodpovedaniu dôležitých otázok posmeliť tak jednotlivcov, ako aj čo najviac slovenských zamestnávateľov. Lidl vytvoril ako prvý v rámci slovenského retailu pozíciu ambasádorky diverzity, absolvuje rozhovory s expertmi a tiež mnohé interné diskusie, pracuje na strategických krokoch. Svoju politiku diverzity a inklúzie komunikuje a realizuje v rámci programu Rôzni = rovní.
Certifikácia prebiehala v dvoch fázach. Prvou bola štatistická analýza platov, po ktorej nasledoval interný audit realizovaný renomovanou spoločnosťou PwC. Audit sa zameriaval na overenie rovnakého mzdového ohodnotenia žien a mužov a rovnosť príležitostí. Súčasťou druhej fázy boli dotazníky a štruktúrované rozhovory so zamestnancami. Súčasťou trojročného certifikačného cyklu sú monitorovacie audity v druhom a treťom roku, ktorými sa zisťuje či spoločnosť aj naďalej dodržiava rovnosť odmeňovania.


EQUAL-SALARY Foundation


EQUAL-SALARY Foundation je medzinárodná nezisková organizácia. Vznikla v roku 2010 a doteraz celosvetovo certifikovala približne sto spoločností. Metodológiu tejto certifikácie použil ako referenciu Švajčiarsky federálny súd a tiež Európska komisia, jej vznik finančne podporila švajčiarska federálna autorita pre rodovú rovnosť.  

 

 

Kontakt pre médiá


Zdieľať

Zistiť viac